42. Επισκευή συρταριέρας

Έγινε επισκευή στον σκελετό της συρταριέρας. Ακόμα, προστέθηκαν ποδαράκια. Επισκευή και πρόσθεση στηριγμάτων στα συρτάρια όπως επίσης και αντικατάσταση παλιών ή σπασμένων εξαρτημάτων. Μετά την επισκευή το έπιπλο επανήλθε σε μια καλή κατάσταση με αποτέλεσμα να παραταθεί η διάρκεια ζωής του.